Per Qui

Street Soccer Barcelona és un projecte socioesportiu basat en futbol  i dirigit a persones sense sostre i en precarietat social aguda. Utilitzant la força del futbol perseguim l’objectiu d’un procés de reintegració.

A la Unió Europea hi ha 30 milions de ciutadans que no disposen d’un allotjament digne, dels quals 410.000 no tenen llar.
persones-sense-llar-ue
A
Espanya, per cada 100.000 habitats hi ha, com a mínim, 71 persones sense llar. Al 2012 s’han comptabilitzat 23.000 persones sense llar ateses als centres assistencials d’allotjament i restauració. Seguint la classificació europea ETHOS, que entén que estar sense llar inclou més situacions que la de dormir al ras, a estat espanyol hi ha més d’1,5 milions de persones sense sostre, segons dades de la Fundació Foessa.

A Catalunya, unes 48.454 persones tenen greus problemes allotjament, de les quals més d’13.000 no tenen llar, segons dades oficials.

A Barcelona hi ha prop de 3.400 persones sense llar. La Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar afirma que més de 1.000 persones dormen directament al carrer, 415 en assentaments irregulars i més de 2.000 depenen dels recursos públics i privats existents per passar la nit.

(font: Arrels Fundació)

Quan es parla de persones sense sostre pensem espontàniament a un home més aviat vell amb una barba, el qual segurament consumeix alcohol sense gaire mesura.

La realitat és ben diferent. Algunes dades que ens poden acostar al perfil actual dels Sense Llar: 90% són homes, la mitjana d’edat és de 42,7 anys i un 54% tenen la nacionalitat espanyola. El 50% tenen fills a càrrec.

També tenim sovint una falsa imatge de la manera per la qual les persones esdevenen Sense Llar. Les causes són fruit d’un llarg procés d’enllaços trencats i d’exclusió. Hi ha diferents causes a la base d’aquesta espiral negativa, com la pèrdua de la feina o de la casa, la ruptura d’una llarga relació, una malaltia o la fallida d’un negoci. Alhora els problemes d’educació o de salut mental poden jugar-hi també un rol.

Els nostres objectius persegueixen la construcció de la confiança en si mateix, desenvolupar una millor imatge dels participants partint de les forces i potencials personals, aportar de nou una estructura en la seva vida, i potenciar la força del grup i de pertànyer a alguna cosa. Volem iniciar un pas ferm cap a un nou començament. Volem així mateix, oferir la possibilitat als participants de poder explicar també una historia positiva.