Perfils

El perfil del nostre públic és literalment de persones que no tenen un sostre sobre el seu cap. D’altres en tenen un, però una casa no vol dir forçosament una llar on hom si senti bé o com a casa seva.

Per Persones Sense Llar nosaltres entenem:

  • Persones vivint al carrer
  • Persones que viuen en cases d’acollida
  • Persones que viuen en una habitació temporal
  • Sol.licitants d’asil i refugiats reconeguts recenment

 

Queden incloses persones amb una demanda d’asil i refugiats reconeguts

També volem oferir un espai d’entrenament per a noies i dones en risc d’exclusió i/o Sense Llar.